Müzik CD’si fabrika üretim aşamaları-Müzik CD üretim

01st Şub 2016 Artline Blog

Yapımcı firmalara stüdyodan çıkan işler teslim edildikten sonra , yapımcı Kültür Bakanlığından aldığı eser işletme belgesi ve ISRC kodları ile

mastering stüdyosunda master CD yi bu bilgileri de dahil ettirerek hazırlatır ve CD üretim belgesine sahip bir fabrikaya , yetki ve vekalet verdiği bir fabrikaya

gönderir. CD üretim süreci böylece başlar
CD ÜRETİMİ :

•  Fabrikada Master CD ve stamper kalıp Hazırlanması :
Data veya ses Master CD’si üreticiye geldiği zaman genellikle master CD kalıp  aşamasına gitmeye hazırdır. Eğer master kalıp  aşamasına gitmeye değilse firmamız bu data veya ses dosyasını master kalıp oluşturma aşamasına gitmeye hazır hale getirir. (Bu aşama gelen master’ların CD-R aktarılamasıdır. )

Cd text , parça isimleri sanatçı ve grup isimleri parçaların ISRC kodları master CD ye mastering stüdyosu tarafından yazılmamışsa eklenir

Genelde mastering stüdyoları ( www.artlinemastering.com    gibi) ISRC kod ve cd text işini tamamlayıp fabrikaya master cd gönderirler ve master kalıp bu CD den üretilir

Master Cd kalıp aşamasına gitmeye hazır data veya ses dosyaları CD-R kayıtlı CD üretimi yapan fabrikaya  teslim edilir. Bu gelen CD-R genellikle firmamız tarafından test edilir eğer üretime uygunsa master CD kalıp master Kalıp  aşamasına gönderilir, uygun değilse siparişi veren firmadan tekrar yeni master CD-R istenir.

• Cam Master Hazırlanması ve Master CD kalıp stamper Aşaması :
Master CD  aşamasının ilk adımı cam substradin (kalıbın) hazırlanmasıdır. Cam kütlesi ilk önce temizlenir ve parlatılır. Bu işlemden sonra cam kütlesi üzeri photoresist ile kaplanır bu işlem yarım saat sürer ve photoresist kurutulur. Buna glass master (cam kalıp) denir. Cam kalıp daha sonra LBR ( Lazer beam recorder ) denilen Lazer kaydedici istasyonuna getirilir. LBR (Lazer kaydedici) doğrudan bilgilerin yüklendiği bilgisayara bağlıdır. Müşteriden gelen CD-R kalıp bu bilgisayara yüklenir. LBR (Lazer kaydedici) bilgisayardan okuduğu bilgileri (ses veya data) üzeri photoresist kaplanmış cam kalıp üzerine lazeri kullanarak yani yakarak cam kalıbın merkezinden dışa doğru kayıt eder. Lazerin değdiği her yerdeki Potoresist yanar ve bilginin okunmasını sağlayan pitler oluşur.

Pozlandırılmış cam kalıp daha sonra yüksek vakumun bulunduğu bölüme alınır. Ufak miktarda (molekuler kalınlıkta) gümüş parçacıklar photoresistli yüzeye vakum sayesinde yapışırlar. Pozlandırılmış cam kalıbın bu gümüş parçacıklarla kaplanmasına metalize olmuş cam kalıp denir. Metalize olmuş cam kalıp hattan alınıp özel kutusuna konularak elektro forming (Elektro banyo bölümüne) gönderilir.Yukarıda anlatılan bütün adımlar sıngulus DMS Evolution makinesiyle el değmeden otomatik bir ortamda yapılmaktadır.

Electroforming:
Bu kimyasal bir nikel serme işlemidir. Bu işlem technotrans galvanik hattında otomatik olarak el değmeden yapılmaktadır. Metalize olmuş cam kalıp özel kutusundan alınır ve Nickel Sulphamate tankının içine konur ve bu tank içinde iki saat kalır. Bu süre içinde nikel parçacıkları gümüşle kaplanmış olan metalize olmuş cam kalıp üzerinede nikel bir katman oluştururlar. Bu işlem bittiği zaman metalize olmuş cam kalıp Nickel Sulphamate tankından çıkarılır. Oluşan Nickel katman gümüşle kaplanmış olan cam kalıptan ayrılır. Bu nikel katmana stamper denir.

• Stamperin İmalata Hazırlanması :
Electroforming aşamasında aldığımız stamper üretimde kullanılmaya hazır değildir. Bu stamperi üretimde kullanabilmemiz için ilk önce stamperin arkasını pürüzsüz yapmak için parlatmak gerekmektedir. Parlatma işleminden sonra özel bir delgi üzerinde merkezlenir ve merkezi ile dış çapı ölçülü bir şekilde kesilip kullanıma hazır hale getirilir. Hazır stamperi dış etkenlerden ve tozdan korumak için bir lak katmanı ile kaplanır.

• Stamper Testi :
Üretime hazırlanan stamper üretimde kullanılabilirliğini ölçmek için yapılır. İmalata girmeden alınan test raporu stampera eklenir ve beraber imalata gönderilir.
• CD İmalatı (Enjeksiyon) :
Üretime hazır hale getirilen stamper enjeksiyon makinesine takılır. Enjeksiyon makinesi devamlı policarbonate hammadde hattına bağlıdır Ppolicarbonate CD üretiminde kullanılan plastik hammaddedir.Policarbonate ilk olarak 160 C’de kurutulur ve nemi alınır. Daha sonra yüksek basınçla enjekte yoluyla stamperin üzerine enjekte edilir. Yüksek baınçla stamperin şeklini alan hammadde aynı ayna bitlerin (bilgi taşıyıcı) şeklini aldığı için CD kayıt olmuş olur.daha sonra bu hammadde soğuk su ile soğutulur ve son halini alır .Kayıtlı CD 3 ile 4 saniye arasında metalize bölümüne gitmek için bandın üzerine konur.

Metalize bölümü CD’nin pitlerin olduğu tarafını ince alüminyum kaplayacak lazer tarafından okunmasını sağlar. Bu işlem yüksek vakumlu bir ortamda ve yüksek voltajla ouşur. Bu işlemlerden sonra metalize olmuş yüzeyin üzeri lakla kaplanır ve ultra violet lambayla kurutulur. Bu lak katmanı cd’nin bilgilerini dış etkenlerden korur ve üzerine baskı yapılmaya hazır duruma getirir.

• CD Üzerine Baskı :
CD’lerin üzerine serigrafi baskı yöntemiyle 1 renkten –5 renge kadar baskı yapılabilir. Her ayrı renk kendi ipek kalıbını içerir ve her bir sefer ipeğin üzerinde olan rengin grafiğini basar boya ipeğe verilen şeklin içinden geçerek Cd’nin üzerine yansır. Daha sonra bu boyalar ultraviolet lambayla kurutulur. Bu işlem bütün renkler tamamlanana kadar devam eder.

• Paketleme:
Üst baskıları yapılmış bütün CD’ler paketlemeye hazırdır. Çok farklı paketleme şekilleri kullanılabilir.CD’ler için. Ama en çok kullanılan, CD kutusudur. Standart CD kutusuna kutulama yapmak otomatik olarak el değmeden yapılabilir. Fakat diğer kutulama şekilleri genellikle elle yapılır.

• Kalite Kontrol :
CD üretiminde kalite kontrol çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunun için kalite kontrol Master CD-R alımında başlamaktadır. Stamper aşamasında uygulanan kalite kontrol raporu stamperin kutusunun içine konulur, bu rapor hem stamperin kalitesini gösterir hem de imalat sırasında oluşacak problemlerde sizin sorununuzu çözmenizde yardımcı olur. Üretim sırasında yapılan kalite kontrol, iki çeşittir.
• Makinenin kendi içinde yaptığı yüzey kontrolü
• Üretilen CD’yi alıp özel test makinelerine koyarak hem yüzey hem de okunabilme testidir.

Türkiyede CD üretim aşamaları

mastering stüdyosu

Müzik Yapımcılığı Müzik Yapım firmaları

www.studioartline.com

www.artlinemastering.com